Virgínia

Gaudeixo escoltant i acompanyant a persones disposades a millorar cada dia.
La meva sensibilitat m'ajuda a llegir l'energia de les persones, dels espais en què viuen i treballen, de les circumstàncies que l'envolten...

Facilito la comprensió de les causes del malestar i del bloqueig que s'estigui patint, tot guiant a descobrir les  veritats amagades.

Ajudo a restablir l'equilibri, l'harmonia, l'energia i la vitalitat perdudes obtenint les forces disponibles per crear nous projectes.

M'agrada veure com les persones recuperen la confiança en elles mateixes, agafen les regnes de la seva vida i gaudeixen d'una vida i un entorn saludables.


Disfruto escuchando y acompañando a personas dispuestas a mejorar cada día.

Mi sensibilidad me ayuda a leer la energía de las personas, de los espacios en los que viven y trabajan, de las circumstancias que le rodean...

Facilito la comprensión de las causas del malestar y el bloqueo que se padezca, guiando a descrubir las verdades ocultas.

Ayudo a restablecer el equilibrio, la harmonía, energía y vitalidad perdidas obteniendo las fuerzas necesarias para crear nuevos proyectos.

Me gusta ver cómo las personas recuperan la confianza en ellas mismas, cogen las riendas de su vida y disfrutan de una vida y entorno saludables.